Tips på sökoptimering

SEO (Search Engine Optimization) är ett samlingsbegrepp på olika typer av metoder som tillämpas för att få en bra placering på Google. Att få en bra placering på Google är en bra förutsättning för att få mer trafik på din webbsida, vilket i sin tur gynnar företaget. Därav är det en viktig kunskap att förstå grundläggande faktorerna på hur Google jobbar med sökresultaten. Här presenteras tips på sökoptimering och hur du redan idag kan sökoptimera din webbsida!

Varför är SEO viktigt?​

Google är den största sökmotorn som används idag. Det finns andra typer av sökmotorer, t.ex. Yahoo och Bing. Men när det handlar om SEO, är det oftast Google det handlar om. Att sökoptimera din hemsida är nyckeln till mer trafik på din webbsida. Om ett företag har en bra placering på Google är chansen stor att det är fler som kommer att besöka hemsidan.

 

När man pratar om bra placering handlar det om alla Organic sökresultat, dvs sökresultaten som inte är betalda annonser. Det är med Organic sökresultat som det går att manipulera med hjälp av SEO. Majoriteten av alla sökresultat är Organic och det är där man vill ha en bra placering. 

 

En studie av Backlinko (se figur 1) där de analyserade 5 miljoner sökresultat på Google, visade det sig att ca 30% av alla sökresultat klickade på den första Organic resultat. Se figuren (figur 1) nedan för att få en bättre bild på hur många det är som klickar på varje placering.

 

En bra placering gynnar ditt företag!

Källa: Backlinko

 

 

Hur fungerar SEO?​

Hur vet Google vad som ska hamna längst upp? Googles algoritm har många olika sätt att bestämma vilka sökresultat som bör dyka upp. Det är omöjligt att veta exakt hur Googles algoritm fungerar, men den största faktorn är relevansen. Det vill säga hur relevant är din hemsida till den specifika sökningen.  Det är viktigt att informationen som sökaren letar efter finns på din sida, annars finns risken att de väljer en annan sökning. Relevant information på din hemsida bör matcha sökningen som användaren söker.

 

Se även till att din hemsida är användarvänlig. De sökaren letar efter bör hittas enkelt på din webbsida. Om inte sökaren hitta de letar efter, då är risken att de klickar tillbaka och tar en annan sökning.

On-Page SEO & Off-Page SEO

Det finns två olika sätt att arbeta med SEO på din webbsida. On-page SEO och Off-Page SEO.

On-Page SEO innebär att din webbsida har rätt information som sökaren letar efter. Det vill säga att din webbsida har rätt “keywords”dvs nyckelord.

 

On-page SEO är lättare att ändra på, eftersom att du har kontrollen på att göra alla ändringar. Till exempel ifall din hemsida säljer dator-delar. Då måste vi se till att hemsidan har rätt keywords i titeln, beskrivningen, bild beskrivningen och andra typer av keywords som är relevanta till dator-delar. 

 

Off-Page Seo innebär att andra hemsidor länkar din hemsida. Vilket också betyder att detta är svårt att ändra på själv. Men om man ser till att ha bra, trovärdig information, då ökar också chansen att andra hemsidor länkar din hemsida.

Keywords

Inom SEO finns det något som kallas för keywords, det vill säga nyckelord. Keywords är enkelt sagt sökord som används när olika sökresultat dyker upp på Google. Till exempel ifall vi söker på Vit soffa, då dyker det upp resultat som innehåller nyckelorden vit soffa. Därav är det viktigt att ha bra nyckelord. Men vad är då bra nyckelord?

 

Att ha bra nyckelord innebär att man hittar ord som är relaterat till erat företag. Det kanske låter enkelt, men faktum är att det är ganska svårt att hitta de perfekta nyckelorden. Här är tips vad man kan börja med för att hitta rätt nyckelord


1. Det första tipset är att ni undersöker vad för niche ni har i företaget. Kolla upp hur era kunder skulle beskriva ert företag. Försök se utifrån kundens perspektiv. Detta gör att ni får en förståelse på vad för företag ni är utifrån användarna.

 

2. Undersök själv olika typer av nyckelord på Google som är relaterade till ert företag och se hur konkurrenterna har satt för nyckelord. Även se hur många reslutat olika typer av nyckelord har. Ju fler resultat, desto svårare är det att hamna högt upp i google rankingen, eftersom det är fler som använder dem nyckelorden. Men samtidigt vill man inte ha nyckelord som har för lite resultat, eftersom det är ett tecken på att användare inte söker på dem orden

 

3. Ett verktyg som kan vara bra att känna till är Googles Keyword Planner. Det är ett gratis verktyg som gör att du kan söka på olika sökord och se hur många träffar ordet har på Google. Detta är ett bra sätt för att se hur stort sökord.

 

Dessa tips är grundläggande för att hitta sina nyckelord. Det finns olika typer av verktyg som kan hjälpa er med att hitta era nyckelord. Men med grundläggande kunskaper så kommer du väldigt långt med detta.

SEO anpassa din hemsida

Nu när vi har hittat våra nyckelord, så är det dags att börja skapa innehållet på våran hemsida som är SEO anpassat. Här är några tips på vad ni behöver tänka på för att skapa ett så bra innehåll som möjligt.

1. Skapa unikt innehåll på din hemsida. Tänk att vi tävlar mot andra webbsidor och vi vill att våran hemsida ska komma före konkurrenternas. Informationen ska vara relevant och vara unik gentemot dina konkurrenter. 

2. Antal ord. Ett bra tips att förhålla sig till är att varje landningssida ska ha minst 500 ord samt. Enligt Yoast.com det är ännu bättre om artiklarna har 1000 ord eller mer. Då ökar chanserna att Google ger artikeln bättre ranking. I en längre artikel har du mer rum att använda dina nyckelord och skapa fler rubriker och bilder.  Men ha alltid i åtanke att kvalité före kvantitet.

3. Titlar. Unika och relevanta titlar är viktigt inom SEO. Se till att titlarna på din landningssida ger relevant information så att det blir tydligt både för Google, men också användarna. Titlarna ska vara strukturerade och vara logiskt för användarna. I webbprogrammering finns det något som heter h1, h2, h3 osv. Det är sättet att urskilja alla rubriker. h1 burkar oftast vara huvudrubriken, medan h2 är underrubriken till h1. Det är viktigt att strukturera rubrikerna på detta sätt för att hjälpa Google med sökoptimeringen.

4. Använd dina nyckelord, men inte för ofta. Det är viktigt att använda sig av sina nyckelord, dvs använda orden i huvudrubriken och även i texten. Men ifall man använda sina nyckelord alldeles för mycket, så kan det istället ge negativ effekt. Google är ett smart verktyg och bortser om nyckelorden använder för ofta. Det är svårt att veta hur ofta man ska skriva nyckelorden i sin text. Men en bra början är att skriva nyckelordet i början och på slutet och kanske någon i mitten av texten för att använda de några gånger. Det beror också på hur lång texten är. 
Använd nyckelorden, men se till att inte överanvända dem

5. Se till att din text är lättläst och intressant för läsarna. Din hemsida ska användarvänlig, likaså ditt innehåll. Annars finns risken att användarna inte läser vidare din text och går vidare till nästa sökning. Ha intressanta rubriker och inledning som gör att användarna vill läsa din artikel.   

 

Sökoptimera redan idag​

SEO är ett stort område och för att bli riktigt bra på SEO krävs det väldigt mycket tid och kunskap. Men att ha den grundläggande förståelsen på hur SEO fungerar och hur Google jobbar med sökoptimeringen är nyttig kunskap att ha med sig när man driver ett företag. Att sökoptimera sin webbsida med hjälp av keywords är startskottet för att just ditt företag ska vara bland toppresultaten på Google. Börja sökoptimera din webbsida redan idag!

KONTAKTA