Vad är en digital byrå?

En digital byrå är en byrå som gör det möjligt för sina kunder att anamma digitaliseringen och fostra nya digitala lösningar. Det handlar inte bara om leveranser inom traditionella branscher som reklam eller webb utan sträcker sig bredare och erbjuder en helhetslösning inom det digitala.

Vad gör en digital byrå?

En digital byrå hjälper dig och ditt bolag att ta till vara på digitaliseringen och potentialen som kommer med ny innovation. Med hjälp av nya tekniska resurser hjälper den digitala byrån dig att nå nya höjder!

För många är digitaliseringen lite läskig. Det skapas oro bland företagare och ledningsgrupper vilket leder till att bolag stagnerar istället för att utvecklas. Den digitala byrån motverkar detta. 

Här kommer den digitala byrån in! Som en samarbetspartner hjälper den digitala byrån företagare att analysera nya processer och resurser för att främja utveckling  och konsekvent den ekonomiska tillväxten. Sammanfattningsvis motverkar den digitala byrån att företag tappar marknadsandelar på grund av konservatism. 

Digitaliseringen går snabbare än någonsin innan!

Digitaliseringen unnar dem som tar för sig! Figur 1 (den ovan) visar hur snabbt utvecklingen av datakraft har gått. Grafen visar hur mycket datakraft du som konsument kan köpa med värdet av en dollar, som du kan se är utvecklingen exponentiell och så är även digitaliseringen. Denna extremt snabba utveckling ger upphov till ett intressant marknadsklimat där företag som anammar digitaliseringen kan få stor avkastning på liten investering i kontrast till konservativa bolag som snabbt blir irrelevanta! Det är här Merphi agerar som en digital byrå! 

En digital byrå som MERPHI hjälper företag navigera rätt genom digitaliseringen!
Med hjälp av olika beprövade metoder och innovativa verktyg hjälper den digitala byrån företag till att prestera bättre på marknaden genom att möta det ständigt förändrande konsumentbeteendet. Det kan gå till såhär. 

1. Merphi gör en objektiv analys av företag för att mäta hur långt bolaget har kommit i digitaliseringen i jämförelse med andra branschkamrater. 

2. Analysen tydliggör styrkor och svagheter i verksamheten. Svagheterna rankas utefter avkastningen på att lösa problemet. 

3. Utifrån analysen markeras de brister med högst potential tillsammans med en tydlig lösningsplan.

4. Lösningsplanen kan involvera implementeringen av nya processer, nya resurser som t.ex. digitala CRM och kassasystem eller utvecklingen av ett nytt varumärke! 

Hur digitalt är ditt företag?

Figur 2 visar hur långt styrelsemedlemmar tycker att den digitala transformationen har gått i deras bolag.  Det finns en tydlig majoritet som känner att dem ligger efter och medans självinsikten är bra så är verkligheten ännu värre. Många ledningsgrupper förstår inte vikten av digitaliseringen och har inte tillräckligt mycket med incitament för att påbörja en digital transformation. Bristen av incitament grundar sig i en ovisshet bland ledningen och summan av detta blir att företaget snabbt tappar marknadsandelar.  

En digital byrå har då som uppgift att inte bara bara implementera en digital transformation utan innan också utbilda ledningsgrupper i potentialen av digitalisering. För att ett bolag faktiskt ska kunna ställa om behöver det skapas ett incitament bland beslutsfattare vilket grundar sig i kunskap! Här tar MERPHI ett aktivt ansvar. 

Hur kan en digital transformation se ut?

En digital transformation ser olika ut bland olika industrier. Ta t.ex. detaljhandeln som har genomgått en extremt snabb transformation med Corona som katalysator. Sektorn har anpassat sig till att bemöta konsumentbeteendet och på väldigt kort tid har fysiska affärer behövt ställa om och erbjuda sina varor på en E-handel. Ett mycket tydligt exempel på digital transformation är apoteksbranschen som har genomgått en gedigen digital transformation. I en intervju med DI digital säger Apoteas vd Pär Svärdson “att han tror att en tredjedel av de fysiska apoteken kommer att försvinna.” 

I ovan exempel blir det tydligt hur en digital transformation har gynnat dem som kallas för “early adopters“, företag som leder transformationen och snabbt anammar det nya dock, är det en minoritet som är proaktiva. De flesta bolagen är reaktiva och beslutsfattarna i ett bolag implementerar inga förändringar förens det är försent och mycket utav detta grundar sig i en ovisshet inom området. Vilket för oss tillbaka till vad en digital byrå är för något. En digital byrå som oss själva finns för att motverka denna ovisshet och se till att våra kunder hänger med i digitaliseringen. 

Hur kan MERPHI hjälpa er med digitaliseringen?

Först gör vi en analys av ditt bolag där vi mäter hur långt in i digitaliseringsprocessen ni har kommit. Analysen sätter vi sedan i kontrast till er bransch i sin helhet så att ni enkelt kan ta ett kompetent beslut. 

Utefter analysen markerar vi det problem med högst avkastning i samband med en lösning för att skapa ett attraktivt incentament till att digitalisera er organisation. 

Vi jobbar objektivt och förstår att en investering behöver ge avkastning längre fram därför, mäter vi alltid KPI´er i samband med implementeringen! 

Våra tjänster är flera och det är för att vårt mål är att MERPHI ska vara ett “One stop shop” för våra kunder när det kommer till digitalisering! 
Se hela vårt utbud i figuren till höger. 

KONTAKTA