Koncept till MVP; Berättelsen om en smart huskysläde!

Hybrid Sled är ett Co-Venturing mellan en norsk husky-turné och MERPHI. Projektet omfattade konceptdesign, CAD-modellering, ingenjörskonst, användarstudie och MVP-testning. Läs historien om att minska risken för innovation genom att välja rätt verktyg för att testa marknadens acceptans.

Där designteknik och huskies möts!

Ett koncept för MVP, ett samarbete mellan MERPHI och Fjordhusky

Berättelsen började från den anständiga varma sommaren 2020. När MERPHI precis startade sin resa och var sprängfylld med massor av kreativa idéer som ville bli verklighet. En entreprenör från Norge sträckte ut handen och delade med sig om sin ide och de svårigheter han skulle tampas med på egen hand.

 

Husky är gjord för kalla klimat och behöver ständig träning. Huskyägarna måste dock fortsätta träna även under sommaren, men slädarna och kugghjulen är inte gjorda för sommaren. Dessutom har slädetursbranschen varit under utvecklad i många år och digitaliseringen har inte nått dit ännu. Faktumet är att en digital lösning kan hjälpa en husky att leva längre genom att hjälpa dem att bära mindre last. Dessutom är de nuvarande slädarna inte tillräckligt säkra varken för passagerarna eller för hundarna.

 

Detta dilemma fick oss att börja tänka ordentligt. Hur man man övervinna dessa utmaningar? Detta projekt fick finansiering från Innovation Norway och koncentrationen låg på MVP och användarstudie. Läs mer om MVP-processen.

Det här projektet har fått investeringar från Innovation Norway och fokus låg på MVP och user study. Läs mer om MVP process. 

Concept Design to MVP MERPHI

En design för en hållbara huskyturerna.

Hur kom vi från konceptet till MVP?

Vi utförde en uppsättning med aktiviteter för att förverkliga konceptet. Vi började med en behovsanalys, konkurrentanalys och trendanalys. Som ett resultat fick formgivarna en överblick över användarnas behov och marknadssituation. I nästa steg skapade teamet handskisser baserade på de definierade kraven. Sedan validerade ingenjörsteamet och intressenterna skisserna och valde ett slugiltigt koncept.

 

Sedan var det dags att utveckla konceptet till skala, innehållande alla design och ingengörsdetaler i Solidworks. Dessutom gjordes flera renderingar för att se hur den slutliga produkten ser ut. Här slutade vi utveckla konceptet och gick över till MVP-testning och användarstudie.

I början designade MERPHI UX-teamet en studie och enkätfrågor. Dessutom skapade teamet en webbplats som representerar idén och ber tittarna att delta i studien. Slutmålet med studien var att förstå om detta koncept är det som uppfyller målanvändarnas krav.

Sammanfattningsvis besvarades undersökningen av 65 professionella körare (som expertanvändare) och några personer som var den andra användaren av denna bransch. Som ett resultat fick konceptet många intressen och ansågs nytt och användbart. Det slutliga priset som beräknades som försäljningspriset för denna produkt var dock långt över förväntan av framtidsutsikterna. Så det slutliga beslutet var att inte driva konceptet i denna riktning och hitta andra användningsområden för samma plattform.

Concept Design to MVP MERPHI
Concept Design to MVP MERPHI

Är detta slutet?

Nej. Varje idé är en bra idé. Det handlar om tid och plats!

Även om vi bestämde oss för att pausa projektet finns behovet fortfarande kvar. Senare identifierade vi också några andra användningsområden för den designade plattformen. Men nyckeln till detta projekt var det agila tillvägagångssättet för MVP-testningen. Faktum är att vi sänkte risken för innovation genom att testa marknadsacceptansen innan vi investerar i FoU och produktion. Denna metod är en billig och pålitlig metod för att spara tid och pengar och övervinna osäkerheten.

Mehrdad Farimani
Mehrdad Farimani

CTO at MERPHI

Share on facebook
Post
Share on linkedin
Share
Share on email
Email

THIS CASE WAS MERPHI PRODUCT DESIGN SOLUTION.

“>Do you have a similar case?
Lets talk and see how we can solve it. Simply leave your information and we will contact you.

CONTACT US

KONTAKTA