Social media management och digitala arbetsprocesser för Lerums kommun

I samband med personalbortfall sökte enheten en konsult som kunde ta över befintliga arbetsuppgifter och samtidigt identifiera förbättringspotentialen i arbetsprocesserna. Merphi vann uppdraget och våra uppgifter innebar att ta fram en kommunikationsplan, upprätta arbetsprocesser och slutligen implementera digital kommunikation. (hantering av sociala medier).

FOKUS INFÖR UPPDRAGET MED LERUM KOMMUN

Redan från början var det viktigt att arbeta med att implementera enhetens digitala kommunikation. Det fanns inte tid att prioritera en kommunikationsplan innan den digitala kommunikationen implementeras, utan arbetet behövde utföras på ett parallellt och agilt sätt. Detta visade sig vara fördelaktigt eftersom konsulten i samband med implementeringen lärde känna enheten och från ett tidigt stadium identifiera förbättringspotential. Tack vare agil projektledning kunde förbättringarna även implementeras direkt i kommunikationsplanen.

Utveckling av digitala arbetsprocesser och styrdokument.

Utveckling av digitala arbetsprocesser och styrdokument.

Besök Lerum En stor del av enhetens kommunikation via sociala medier (Instagram, Facebook och LinkedIn). En viss komplexitet infördes när samma material kommunicerades på alla plattformar, samtidigt som kommunens kommunikationsenhet behövde revidera allt material. Merphis konsult upptäckte snabbt att arbetsprocesserna behövde dokumenteras och omarbetas för att leverera effektivt.

 

Lösningen blev att utforma tydliga styrdokument om att affärsenheten hanterade varje varumärke. Dessa var: Visit Lerum, Full focus, Upp och Poppa, samt enhetens varumärke. Varje kontrolldokument innehöll en tydlig grafisk profil integrerad i Canvas mjukvaruplattform för att underlätta arbetet oavsett var personalen befinner sig och samla all information på ett ställe. Vidare innehöll kontrolldokumenten även en samlad översikt över alla arbetsprocesser för att undvika felkommunikation internt och publicering av oreviderat material. Styrdokumenten ger också enheten ett effektivt verktyg för rekrytering då dokumenten kan användas vid introduktion av ny personal.

GENOMFÖRANDE AV HANTERING AV SOCIALA MEDIER

Då enheten hade viktiga kommunikativa uppgifter att utföra från start behövde konsulten ta tag i arbetet snabbt. Enheten saknade tydliga styrdokument; enheten överförde erfarenheter genom effektiva och strukturerade möten. Efter det började Merphis konsult arbeta med social media management och allt som ingår. Arbetet med enhetens sociala medier innebar att skapa grafiskt material, copywriting, fotografering och projektplanering.

 

Ett exempel på en vanlig arbetsdag för konsulten skulle kunna se ut så här.

 

1. Veckan innan ska materialet för nästa vecka vara klart och reviderat av kommunens projektledare och kommunikationsenheten. Detta för att undvika friktion i implementeringen och för att arbeta proaktivt.

 

2. Allt grafiskt material skapades i Canva, där konsulten tidigare har skapat en grafisk profil för varje varumärke. Detta optimerar tiden för att designa nytt material och säkerställer att den grafiska profilen blir korrekt.

 

3. I samband med arrangemanget fotograferade och sammanställde konsulten anteckningar för framtida publiceringar.

 

4. Allt material dokumenterades lättillgängligt för kommunens projektledare.

Ovanstående uppgifter ingår i en design av flera arbetsprocesser anpassade efter affärsenhetens behov. Om du är intresserad av ett liknande projekt, vänligen kontakta Philip Berlin som var projektledare, Philip@merphi.se.

Post
Share
Email

THIS CASE WAS MERPHI COMMUNICATION AND MARKETING SOLUTION.

“>Do you have a similar case?
Lets talk and see how we can solve it. Simply leave your information and we will contact you.

CONTACT US

KONTAKTA